Siirry sisältöön
Tarja Aalto

Tarja Aalto

Inhimillisten (työ)elämäntaitojen, holistisen hyvinvoinnin ja kehityksen sekä mielenterveyden voimavarojen kouluttaja, ohjaaja sekä konsultti.

Olen inspiroitunut hyvästä ja mielekkäästä elämästä kaikille ja ihmisen kyvystä kehittyä.

Toimin myös MIELI Suomen Mielenterveys ry:n mielenterveyttä edistävien koulutusten freelancer-ohjaaja sekä tuen SME yrityksiä ja yrittäjiä "kädet savessa" konsulttina erilaisissa projekteissa

Palvelumuotoilun (eat) tutkinnon suorittaminen avasi omat luovuuden kanavat palveluiden ja liikeideoiden sekä erilaisten toimintojen innovaatioille.

Yli 40 vuotta koulutus-, valmennus- ja hyvinvointialan mikroyrittäjänä on antanut perspektiiviä ja vahvistanut näkemystä siitä että ihmisen holistinen hyvinvointi edistää merkittävästi hänen (työn) tekemisen sekä työelämän että elämisen laatua, vastuunottokykyä ja -halua, luovuutta sekä kykyä johtaa itseä ja muita paremmin.

Uteliaisuus elämää kohtaa sekä elämän haasteet ovat vieneet minut vuosien varrella monien erilaisten opintojen pariin etsimään erilaisia ja toimivia ratkaisuja kohti hyvää ja merkityksellistä elämää kaikille.

  • Luonnon ja sen hyvinvointivaikutusten painoarvo mielekkään, hyvän elämän sekä kestävän toiminnan mahdollistajana ovat ajatuksissani vahvistunut varsinkin viimeisten vuosien aikana.

  • Suomessa on yleensä ollut mahdollisuus olla yhteydessä luontoon ja olisi tärkeää että tämä mahdollisuus säilyy myös tuleville sukupolville.

  • Monipuoliset tutkimukset vahvistavat luonnon tärkeyden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä, Kirsi Salosen väitöskirja, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/121602.

Vuosikymmenet ovat kerryttäneet osaamista, kokemuksia ja oivalluksia, joita tarjoan mielelläni käyttöön.

Mielenkiintoista elämän matkaa

Tarja

kouluttaja, ohjaaja, konsultti