Siirry sisältöön
Tarja Aalto
[]

Tarja Aalto

Inhimillisten elämäntaitojen ja kestävän kehityksen valmentaja ja kouluttaja.

Olen inspiroitunut hyvästä elämästä kaikille ja ihmisen kyvystä kehittyä.

Minulla on kokemusta mm. työelämätaitojen, itsensä johtamisen ja hyvinvointitaitojen kouluttajana.

Olen MIELI Suomen Mielenterveys ry:n mielenterveyttä edistävien koulutusten freelancer-ohjaaja ja tuen yrityksiä hands-on konsulttina projekteissa mm. kestävän kehityksen, uudistavan matkailun ja hyvinvoinnin alalla.

Palvelumuotoilun (eat) tutkinnon suorittaminen avasi omat luovuuden kanavat palveluiden ja liikeideoiden innovaatioille.

Yli 40 vuotta koulutus-, valmennus- ja hyvinvointialan yrittäjänä on antanut perspektiiviä ja vahvistanut näkemystä siitä että ihmisen holistinen hyvinvointi edistää merkittävästi hänen työn tekemisen sekä työelämän että elämisen laatua, vastuunottokykyä ja -halua, luovuutta sekä kykyä johtaa itseä ja muita paremmin.

Uteliaisuus elämää kohtaa sekä elämän haasteet ovat vieneet minut monien opintojen pariin etsimään erilaisia ja toimivia ratkaisuja kohti hyvää elämää.

 • SKY Opisto, opistotasoinen 3-vuotinen ihon- ja kehonhoidon sekä hoitopalveluiden ammattikoulutus

 • Yrittäjätutkinto

 • Palvelumuotoilijan eat

 • Wellness Pro hyvinvointimatkailun at

 • Myynnin ja markkinoinnin at

 • Turun avoin yliopisto - kasvatustieteiden appro

 • Työväen Akatemia, Helsinki - Kansainvälisen politiikan ja kehitysmaaproblematiikan opinnot, jossa kohdemaana oli Intia.

 • Opinnot Helsingin yliopistossa Etelä Aasian tutkimuksen osa-alueista; päälimmäisenä aineena Ayurveda.

 • Joogan, meditaation, vedisen filosofian ja WHO tunnustaman täydentävän lääketieteen Ayurvedan opintoja Suomessa, Intiassa, USA:ssa, Ruotsissa, Hollanissa ja Italiassa.

 • Ilmastomuutos Inno valmennuskoulutus opinnot

 • MIELI ry MIelenterveyden Ensiapu® 1 ja 2 koulutuksien sekä Yrittäjän ja Ikääntyvä mieli koulutuksien opinnot

 • Kouluttajakoulutus - Marckwort koulutusyhtiöt, MIELI ry, Folkhälsan

 • Luontointerventiot hyvinvoinnin tukena - Kirsi Salonen/ Tre/Jkylä YO

 • Visit Finland Sustainable Akatemia opinnot

 • ja lukematon määrä muita kursseja ja koulutuksia vuosien varrella

Luonnon ja sen hyvinvointivaikutusten painoarvo mielekkään, hyvän elämän sekä kestävän liiketoiminnan mahdollistajana ovat ajatuksissani vahvistunut varsinkin viimeisen viidentoista vuoden aikana.

Ajattelen että me ihmiset olemme osa luontoa ja yhteys luontoon on elintärkeää. Monipuoliset tutkimukset vahvistavat luonnon tärkeyden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä, Kirsi Salosen väitöskirja, https://trepo.tuni.fi/handle/10024/121602.

Travel ja Wellbeing reDesinger roolissa voin olla avuksi kun arvostat ja etsit toimivia mahdollisuuksia ylläpitää, edistää tai mahdollisesti jopa palauttaa oma terveytesi ja hyvinvointisi.

Yksilöllisesti suunnitellut Hyviä Hetkiä™ - Good Moments™ matkat pohjautuvat holistiseen hyvinvointi- ja terveyskäsitykseen ja tukevat ihmisenä kehittymistä länsimaisin ja/tai itämaisin keinoin, Suomessa ja maailmalla.

Vuosikymmenet ovat kerryttäneet osaamista, kokemuksia ja oivalluksia, joita tarjoan mielelläni käyttöösi.

- älykäs oppii omista virheistä, viisas oppii toisten virheistä -

Toisaalta ajattelen että virheitä ei ole vaan kaikki on kehittymistä eteenpäin. :)

Mielenkiintoista elämän matkaa

Tarja

Valmentaja, kouluttaja, ohjaaja

Travel and Wellbeing reDesigner

Yrityksemme on saanut vastuullisuustyöstä sertifikaatin, https://goodtravel.guide/good-travel-seal/