Mielenterveyden ensiapu® koulutukset voidaan toteuttaa joko lähi- ja/tai verkkokoulutuksena. Koulutukset painottuvat eri teemoihin. 

  • Mielenterveyden ensiapu® 1 -koulutus

Koulutuksessa mielenterveyttä lähestytään osana terveyttä; voimavarana, mielen hyvänä vointina ja ihmisen kykynä selviytyä arjessa. Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat vahvistaa omaa tai läheistensä mielenterveyttä.

  • Mielenterveyden ensiapu® 2 -koulutus

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallistujien mielenterveysosaamista tarjoamalla asianmukaista tietoa mielenterveyden ongelmista.

  • Ikääntyvä mieli + Mielenterveyden ensiapu® 1

Ikääntyvä mieli teemaisessa koulutuksessa on erityisesti huomioitu ikääntymisen tuomat haasteet mielenterveyteen.

MTEA 1, MTEA2 ja Ikääntyvä Mieli lähikoulutukset ovat kukin kestoltaan 14 x 45 min ja voidaan toteuttaa kahden tai useamman päivän aikana. 

Järjestämme lähipäivä koulutuksia mm. Lapinlahden entisen mielisairaalan alueella, joka nykyisin toimiin kulttuuri-, taide- ja hyvinvointikeskuksena, https://lapinlahdenlahde.fi/ yhteistyössä Pro Lapinlahti seuran kanssa, https://www.prolapinlahtiry.fi/. Lisätietoja näistä koulutuksista saat suoraan Tarja, mielenvoimavarat@gmail.com, 0400477076.

Verkkokoulutus tapahtuu Teams verkkoalustalla. Verkkokoulutus sisältää yhteisiä webinaareja sekä itsenäistä opiskelua. Koulutukseen sisältyvät verkkotapaamiset:ovat kestoltaan yhteensä 14 h, ( 5 x 1,5 h verkkotapaamista) ja itsenäistä opiskelua tapaamisten välillä. Oppikirja lähetetään osallistujille kotiin ennen koulutuksen alkua.